Nowela dotycząca nabywania nieruchomości przez cudzoziemców została uchwalona przez Sejm. Dotyczy ona rozszerzenia katalogu podmiotów zobowiązanych do dostarczania MSWiA dokumentów potwierdzających nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

 Jednogłośnie

Nie tylko akty notarialne, ale również akty poświadczenia dziedziczenia oraz protokoły dziedziczenia będą przesyłane przez notariuszy do MSWiA. Zmiany w ustawie zostały poparte jednogłośnie przez wszystkich 345 posłów. Celem tej ustawy jest ułatwienie dostępu szefowi MSWiA do informacji o transakcjach nieruchomości z cudzoziemcami. Do tej pory, informacje tego typu uzyskiwane były tylko od notariuszy oraz od sądów, a MSWiA borykało się z bardzo dużą nieterminowością oraz opieszałością w przekazywaniu aktów notarialnych. Tylko w zeszłym roku 2015 odnotowano aż 318 przypadków nieterminowego przekazania odpowiednich aktów. Nowa ustawa ma poprawić tę sytuacje, a ponadto zwiększy dostępność do informacji o umowach dotyczących zbycia udziałów, ogółów praw i obowiązków, czy też akcji na rzecz cudzoziemców.  

Czy nowelizacja jest potrzebna?

Przygotowana i uchwalona przez Sejm nowelizacja jest wynikiem przeprowadzonej przez NIK kontroli. W sporządzonym raporcie możemy przeczytać, że przepisy które obecnie obowiązują są: niewystarczające do zapewnienia pozyskiwania pełnej informacji i dokumentacji o powyżej opisanych transakcjach z udziałem cudzoziemców, a co się z tym wiąże - uniemożliwiają one prawidłowe prowadzenie rejestrów MSW".  Transakcje z udziałem obcokrajowców nie nalezą do pojedynczych przypadków, dlatego nikogo nie powinno dziwić, że sprawą tą zajął się polski Rząd. W roku 2015 cudzoziemcy stali się właścicielami 460 hektarów ziemi w Polsce, natomiast rok wcześniej zakupili 1000 hektarów.

Celem nowych przepisów jest możliwość szybkiej reakcji MSWiA w sytuacji, kiedy stwierdza się naruszenie ustawy o nabywaniu ziemi przez obcokrajowców. Nowe regulacje (oprócz jednego przepisu) mają wejść w życie z początkiem stycznia 2017 roku.