Dokonując transakcji na rynku nieruchomości nie należy się spieszyć. Każdy krok i każde działanie powinno być dobrze przemyślane. Jeżeli chcemy sporządzić umowę cywilnoprawną dotyczącą kupna – sprzedaży nieruchomości,  pamiętajmy o tym, że dokumentem znacznie ważniejszym jest umowa w formie aktu notarialnego.

 

Transakcje na rynku nieruchomości mogą mieć różnorodny charakter. Nie zawsze są to umowy kupna – sprzedaży. Mogą to być również akty darowizny, zrzeczenia się praw do nieruchomości itd. Bez względu na to, jaką czynność planujemy, warto zabezpieczyć się aktem notarialnym.

Akt notarialny jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ jest poświadczony i podpisany przez notariusza. Staje się on więc świadkiem odczytanych oświadczeń. Takiego dokumentu nie można podważyć w tak prosty sposób, jak w przypadku umów cywilnoprawnych, które nie są poświadczone ani podpisem, ani też pieczęcią notariusza.

Akty notarialne pełnią niezwykle ważną rolę. Przy ich pomocy można dokonać rozdzielności majątkowej, spisać testament, poświadczyć pełnomocnictwo. Bardzo ważną kwestią jest również pewność, że nikt nie zniszczy, ani tez nie sfałszuje tego dokumentu, ponieważ jego kopia pozostaje u notariusza.

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego

 Jeżeli zdecydujemy się na podpisanie klasycznej umowy cywilnoprawnej, w sytuacji, kiedy jedna ze stron nie wywiąże się, druga może wymagać od niej wyłącznie kary umownej lub też rękojmy. Jeżeli natomiast, zostanie podpisana umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego, strona nie wywiązująca się z umowy będzie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności przed sądem. Daje nam ona zatem naczynie większa gwarancję na pomyślne zakończenie transakcji, na jakiej nam zależy. Nie zapominajmy również o tym, że umowa podpisana u notariusza  gwarantuje, iż dokładnie sprawdzone zostaną wszystkie kwestie dotyczące własności oraz praw do lokalu.

 

Chcesz sprzedać lub kupić nieruchomość? Chcesz poznać jego wartość? Zapraszamy do współpracy z naszym biurem Rzeczoznawca 24!