Użyczenie nieruchomości to jedna z form nieodpłatnego udostępnienia lokalu. Użyczenie może być zarówno na czas nieokreślony, jak i na czas określony. Kiedy najczęściej stosuje się ten typ udostępnienia nieruchomości? Zazwyczaj wtedy, gdy chcemy pomóc bliskiej nam osobie, najczęściej członkowi rodziny, który zakłada własną działalność gospodarczą. Z zasady użyczenie ma bezpłatny charakter i nie podlega opodatkowaniu – jednak i od tej zasady są pewne wyjątki.

 Kto może użyczyć lokal i na jak długo?

Lokal nie musi być własnością osoby użyczającej. Konieczność posiadania lokalu na własność jest jednym z najczęściej powtarzanych mitów dotyczących użyczenia nieruchomości. Użyczający może być najemca, dzierżawcą, albo użytkownikiem. W umowie powinny zostać informacje, na jak długo lokal zostanie użyczony. Teoretycznie w czasie trwania tego okresu, wypożyczający nie może jej zerwać umowy. W praktyce jednak jest to możliwe, jeśli uzasadni konieczność użytkowania lokalu na nowo. Użytkownik musi korzystać z nieruchomości zgodnie z jej  przeznaczeniem oraz nie może użyczać jej osobom trzecim. W gestii osoby korzystającej pozostaje również ponoszenie wszystkich kosztów związanych z nieruchomością; a zatem płac ona czynsz, wszelkie opłaty i media, pokrywa również koszty pewnych (drobnych) napraw.

Kiedy zapłacimy podatek, a kiedy nie?

 

Najczęściej umowę użyczenia podpisuje się z osobami z nami spokrewnionymi. W takim wypadku nie musimy martwić się podatkiem – z pewnością go nie zapłacimy. Problem pojawia się jednak w sytuacji, kiedy nieruchomość zostaje użyczona osobie niespokrewnionej. Wtedy użytkownik musi liczyć się z tym, że zapłaci on podatek dochodowy – z tytułu nieodpłatnego wzięcia rzeczy.  Stawka jest bardzo nieopłacalna, ponieważ przychód wyliczany jest na podstawie równowartości czynszu najmu, tak, jakby nieruchomość była wynajmowana.