Chcesz sprzedać nieruchomość, która jest obciążona kredytem hipotecznym? Każdy, kto zamierza sprzedać mieszkanie, które obciążone jest hipoteką może to zrobić i to bez uprzedniego spłacenia swojego długu. Poznajmy jednak nieco więcej szczegółów na ten temat.

 

Oczywiście najlepiej byłoby spłacić wszystkie zadłużenia przed sprzedażą mieszkania. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, kiedy musimy sprzedać naszą nieruchomość, ale jest ona obciążona hipoteką, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrealizować nasz plan, chociaż oczywiście jest to zadanie trudniejsze niż w sytuacji „klasycznej”. W jaki sposób można rozwiązać problem? Pierwsza możliwość to przeniesienie hipoteki na inna nieruchomość. Jest to możliwe, jeśli taką posiadamy. Jeśli nie, do wyboru są jeszcze inne dwa rozwiązania.

Zanim jednak z nich skorzystasz, musisz uzyskać dwa dokumenty, bez których sprzedaż nieruchomości będzie niemożliwa. Pierwszy z nich jest deklaracją, w której znajduje się aktualny stan zadłużenia. W dokumencie tym musi znajdować się numer konta, na który należy umieścić wpłatę. Dokument drugi to oświadczenie banku, które zapewnia nas o tym, że po uiszczeniu opłaty, wpis z księgi wieczystej zostanie zlikwidowany. Po dokumenty te musisz udać się do banku, w którym został udzielony kredyt.

Kiedy już dysponujemy takimi dokumentami, możemy udać się wraz z osoba kupującą do notariusza. Tam zostaje podpisana umowa przedwstępna, a kupujący zobowiązuje się: do wpłacenia pozostałej należności na konto banku, a także do przekazania sprzedającemu pozostałej kwoty. Jeżeli bank otrzyma pieniądze od nowego właściciela, jego zadaniem jest wykreślenie wpisu hipotecznego z księgi wieczystej. Dopiero wtedy, można wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę właściciela nieruchomości. Istnieje również inna możliwość – kupujący nieruchomość może przekazać całą umówioną kwotę sprzedającemu (kwota ta postrzegana jest jako zadatek). Zadaniem sprzedającego jest wtedy uregulowane długu z bankiem. Oczywiście sporządzana jest odpowiednia umowa.

 

Potrzebujesz wyceny mieszkania? Nasz zespół Rzeczoznawca.24 zrobi to dla Ciebie!