Trwają prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi kredytów hipotecznych. Na taką ustawę czekaliśmy bardzo długo. Zmian jest kilka i mogą być bardzo przydatne, zwłaszcza dla osób ubiegających się o kredyt hipoteczny. Najprawdopodobniej nowe prawo ma wejść w życie  jeszcze w tym roku.

 

16 marca bieżącego roku odbyło się posiedzenie, na którym senat wprowadził tylko trzy poprawki dotyczące nowej ustawy o kredycie hipotecznym. Nowa ustawa powinna być już wprowadzona dawno w związku z unijną dyrektywą MCD. Dyrektywa ta ma na celu zwiększenie komfortu oraz ugruntowanie pozycji osób zaciągających kredyty na zakup nieruchomości.

Nowe prawo dotyczące kredytów hipotecznych wywołało nieco zamieszania. Wiele uwag i zastrzeżeń mieli przede wszystkim pośrednicy kredytowi, zwłaszcza jeśli chodziło o punkt dotyczący zakazu pobierania prowizji od banków, w których kredytobiorca stara się dostać  kredyt. Oczywiście pewne wątpliwości miały same banki, które nie zgadzały się z zapisami traktującymi o sposobie i trybie dostarczania decyzji kredytowych.

Najbardziej zadowoleni klienci

Nowa ustawa ma być udogodnieniem dla wszystkich tych osób, które starają się o kredyt hipotecznych. Trzeba jednak przyznać, że udogodnienia nie są bardzo spektakularne, a większość kredytobiorców wcale nie uważa, aby nowe prawo miało w bardzo znaczący sposób wpłynąć na ich sytuacje. Warto jednak przedstawić, z jakimi nowościami spotkamy się w nowym prawie.

Udogodnienia będą  dotyczyły kilku kwestii. Po pierwsze, dotyczą one pewnych zakazów dla banków, m.in. sprzedaży wiązanej. Kredytobiorca będzie miał również większy dostęp do informacji związanych z kredytami, m.in. PRSO czy też o cechach kredytu. Zmieni się również czas oczekiwania – bank będzie miał 21 dni na wydanie decyzji kredytowej. W sytuacji, kiedy bank odrzuca możliwości udzielenia kredytu hipotecznego, będzie musiał wskazać dokładny tego powód.

Wszystkie te zmiany dokładnie opiszemy w kolejnym artykule – serdecznie zapraszamy!

 

Jeżeli chcesz kupić mieszkanie i potrzebujesz rzeczoznawcy majątkowego, serdecznie zapraszamy do współpracy.