Jak już wspomnieliśmy w poprzednim artykule, jeszcze w tym roku w życie ma wejść ustawa dotycząca  kredytu hipotecznego. Zmiany korzystne są przede wszystkim dla kredytobiorców. Poniżej przedstawimy najważniejsze zmiany, które nastąpią po wprowadzeniu ustawy.

 

Zakazy dla banków

Nowa ustawa o kredytach hipotecznych zakazuje udzielania kredytów walutowych. Nie jest to jednak nowość – zasada taka została bowiem już wprowadzona, a kredyty tego typu są niewielkim odsetkiem wszystkich udzielanych przez banki.  Drugi zakaz dotyczy sprzedaży wiązanej. Od dnia wejścia w życie nowej ustawy, banki nie będą mogły pozwolić sobie na nierozerwalne wiązanie hipotek z innymi usługami. Ustawa ta jednak p nie zabrania sprzedaży łącznej, dzięki czemu klient banku będzie miał  wybór ; kredyt „sauté lub w pakiecie.

Więcej informacji

Dotąd nie było wymogu, aby reklamy kredytów hipotecznych zawierały informacje  podobne do tych, które musza być zawarte w reklamach kredytów konsumpcyjnych. A zatem, od dnia wejścia w życie ustawy, reklamy będą musiały zawierać m.in. informację na temat rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) informacje na temat ryzyka zmiany stopy procentowej, a także informacje informujące o cechach kredytu. W ostatnim punkcie kredytobiorca powinien uzyskać informacje o  okresie spłaty, całkowitej kwocie kredytu, wysokości rat itp.

Formularz informacyjny

Pośrednik lub bank będą zobowiązani do przygotowania specjalnego formularza informacyjnego dla kredytobiorcy, który będzie zawierał zindywidualizowane informacje, które są konieczne do porównania ofert. Trzeba będzie pamiętać jednak o tym, że wszelkie informacje znajdujące się w tym formularzu będą ważne przez 2 tygodnie. Jeżeli bank w tym czasie wprowadzi zmiany, np. pewne podwyżki, nie będą one nas dotyczyć. Jeśli jednak nie złożymy wniosku w tym czasie, dostaniemy nowy formularz informacyjny.

Badanie zdolności kredytowej

Kredytobiorca, którego wniosek był odrzucany, nie zawsze był informowany o powodzie odrzucenia zgody na kredyt hipoteczny. Teraz ma się to zmienić – bank musi udzielić dokładnych informacji i wskazać kluczowy powód odmowy kredytu hipotecznego.

Możliwość wycofania się z umowy

Nowa ustawa przewiduje, że klient banku, po podpisaniu umowy, będzie miał jeszcze czas na odstąpienie od niej. Oczywiście trzeba będzie spełnić określone warunki.

Jeżeli chcesz kupić mieszkanie i potrzebujesz rzeczoznawcy majątkowego? – rzeczoznawca 24 zaprasza do współpracy!