Spółdzielnie mieszkaniowe zadeklarowały budowę do 100 tyś. mieszkań. Ma to związek z nowym projektem noweli ustaw o popieraniu budownictwa mieszkaniowego.

 Komisja finansów oraz komisja infrastruktury zdecydowali się wprowadzić poprawki do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Kazimierz Smoliński – wiceminister infrastruktury i budownictwa poinformował, że: "Na podstawie tych założeń, tej ustawy, w ostatnim czasie spółdzielnie mieszkaniowe zaczęły przekazywać oświadczenia, że one mają możliwość zbudowania do 100 tys. mieszkań, 80 do 100 tys." bardzo ważną informacją jest to, że byłyby to mieszkania w ramach lokatorskiego prawa do lokalu.

Realne skutki zmian w ustawie

Nowe przepisy umożliwiają budowę  lokali, które miałyby zaspokajać potrzeby głównie osób starszych. Pomyślano również o utrzymaniu jak najniższych czynszów poprzez podwyższenie maksymalnego poziomu kwoty partycji najemcy w kosztach budowy lokalu.  Dla wielu ważną zmianą jest również rezygnacja z rygorystycznych zasad dotyczących progów dochodowych. Nowelizacja zakłada, ze w sytuacji niewielkiego przekroczenia progów dochodowych nie będzie następowało podwyższenie stawki czynszu.