Podkomisja specjalna ma rozpatrzeć nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotyczy ona przede wszystkim obrotu nieruchomościami, również przez organy publiczne oraz użytkowania wieczystego.

 Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa poinformował, iż celem nowelizacji ustawy jest przede wszystkim doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z funkcjonowaniem rynku obrotu nieruchomościami. Do tej pory wiele przepisów budziło wątpliwości interpretacyjne – nowelizacja ma to zmienić. Doprecyzowane mają zostać takie pojęcia jak „pośrednik w obrocie nieruchomościami” czy też :zarządca nieruchomości”. Projekt ustawy zakłada zmiany w zasadach gospodarowania nieruchomościami przez organy publiczne, a także zmienia zasady użytkowania wieczystego.

Zmiany istotne dla rzeczoznawców majątkowych

W projekcie  ustawy spotykamy się z rozszerzeniem definicji dotyczących organizacji zawodowych rzeczoznawców o izby gospodarcze. Ponadto, rzeczoznawcy majątkowi będą dołączać do operatu szacunkowego, alb też do umowy o sporządzeniu wyceny, kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zmiany te będą dotyczyć o oczywiście nie tylko rzeczoznawców, ale również  zarządców nieruchomości.

Zmiany w opłatach adiacenckich

 Pod lupę wzięto również opłaty adiaenckie. W nowelizacji ustawy zdecydowano na wprowadzenie  znacznie korzystniejszych niż do tej pory  mechanizmów, które określają wysokość opłaty adiacenckiej.  Jednak, zmiana ta ma dotyczyć wyłącznie tych osób, które w sposób dobrowolny wniosły  środki finansowe do budowy  infrastruktury technicznej.