Kancelaria prezydenta poinformowała, że podpisał on nowelizację  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednym z najważniejszych punktów tej nowelizacji jest znaczne ograniczenie solidarnej odpowiedzialności właścicieli za uiszczenie podatku od  własnej nieruchomości.

 Skąd w ogóle pomysł na zajęcie się tą kwestią? Wszystko zaczęło się od Komisji do Spraw Petycji, która zainicjowała rozwiązanie tego problemu. Do tej pory bowiem każdy współwłaściciel nieruchomości, musiał płacić podatek od całej nieruchomości, bez względu na to, że jego drugim współwłaścicielem był np. Skarb Państwa czy też gmina. Sprawa ta była dość kuriozalna, ponieważ jednocześnie zarówno Ministerstwo finansów jak i orzecznictwa sądowe jasno mówiły, że naliczanie podatku owszem – powinno odbywać się od całości nieruchomości, jednak następnie powinna zostać odliczona kwota przypadająca na współwłaścicieli. Jak jednak można się domyślać, praktyka organów podatkowych była zupełnie inna. W konsekwencji musiało prowadzić to do zmiany przepisów ustawy z dnia 5 listopada 1984 roku o podatku rolnym, a także ustawy z roku 1991, z 12 stycznia, o podatkach i opłatach lokalnych. Nowelizacja ustawy przewiduje zatem ograniczenie odpowiedzialności współwłaściciel nieruchomości, w sytuacji kiedy drugi ze współwłaścicieli (lub kilku współwłaścicieli) zwolniony jest z obowiązku zapłaty.

Kiedy przepisy mają wejść w życie?  Ustawa zacznie obowiązywać 14 po jej ogłoszeniu.