Od września br. wchodzą nowe przepisy  dotyczące sposobu wyceny nieruchomości. Wchodząca w życie znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi o tym, że wycena nieruchomości, która konieczna jest do złożenia oświadczenia majątkowego, będzie musiała zostać wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Do tej pory każdy mógł samodzielnie określić wartość swojego majątku. Od września będzie zupełnie inaczej – wartość nieruchomości będzie musiała zostać oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego. Zmiany te w największym stopniu dotkną wszystkich tych, którzy musieli składać oświadczenia majątkowe, a więc radnych, posłów, sędziów czy też senatorów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, osoba, która podejmuje się określenia wartości nieruchomości celem przedłożenia jej w oświadczeniu majątkowym, musy być  rzeczoznawcą majątkowym, który: prowadzi we własny  imieniu działalność gospodarczą lub jest zatrudniony  u podmiotu, który wykonuje działalność związaną z szacowanie  wartości nieruchomości.  W razie niestosowania się do nowych przepisów nałożona może zostać kawa wysokości 50 tyś zł.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy rzeczoznawcy majątkowego – zachęcamy do skontaktowania się z nasza firmą!