Zdarzają się sytuacje, w których inwestorzy budujący dom na własnej działce rozmyślają się i chcą ją sprzedać. Często są to bardzo okazyjne oferty działek budowlanych. Należy jednak pamiętać, że wydane pozwolenia na budowę nie przechodzą na nowego właściciela. Zatem, kontynuowanie prac na działce jest wtedy niezgodne z prawem i może wiązać się nawet z rozbiórkę budynku.

 

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień, kupując działkę, co do której zostały wydane stosowne zezwolenia na budowę, należy niezwłocznie przenieść je na siebie. Co zatem należy wykonać? Należy sporządzić w niosek, w którym powinny się znaleźć:

- dane osoby, na którą zostały wydane wszelkie pozwolenia na budowę;

- wszystkie informacje dotyczące decyzji, a zatem jej numer, data jej wydania oraz wszystkie informacje o organie;

- dane osoby, która działkę kupiła i chciałaby kontynuować rozpoczęte prace.

Sam wniosek to jednak nie wszystko. Należy dołączyć do niego szereg dokumentów. W większości są to oświadczenia. Jedno z nich dotyczy chęci wdrożenia zgody na przeniesienie decyzji z jednego inwestora na drugiego. Drugie oświadczenie powinno zawierać zgodę na przeniesienie na siebie wszystkich warunków, które znajdują się w wydanej już decyzji. Trzecie oświadczenie to z kolei informacja o prawie do dysonowania nieruchomością. Oczywiście konieczne jest również wniesienie odpowiedniej opłaty skarbowej.

Wielu nowych inwestorów obawia się, że nie będzie mogło dokonywać żadnych zmian w projekcie. Oczywiście  obawa ta jest bezpodstawna Mając przeniesioną decyzję na siebie, każdy inwestor może wprowadzić zmiany w projekcie, o ile oczywiście jest to zgodne z obowiązującym prawem.

 

Zgoda na przeniesienie pozwolenia na budowę  lub odmowa, powinny mieć charakter decyzji administracyjnej.