W ustawie z dnia 20 lipca br. o Krajowym Zasobie  Nieruchomości wprowadzono kilka zasadniczych zmian. Jedna z nich dotyczy wprowadzenia nowego rodzaju najmu.  

 

Umowa najmu instytucjonalnego – o co chodzi?

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca br. o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadza tzw. najem instytucjonalny.  Najem ten dotyczy umów najmu lokalu mieszkaniowego zawartych przez osobę fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną (która nie jest osobą prawną) a prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości. Należy jednak podkreślić, że dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której nieruchomość jest lokalem mieszkalnym – nie ma mowy o innym przeznaczeniu lokalu. Jak wynika z nowelizacji,  przepis kierowany jest do przedsiębiorców, którzy zajmują się wynajmowaniem lokali mieszkalnych.

Umowa zawierana na czas oznaczony. Umowa najmu instytucjonalnego może być podpisana wyłącznie  z oznaczeniem czasu. Górna granica nie została jednak określona.

Potrzebne dokumenty. Najemca ma obowiązek dołączyć do umowy oświadczenie, w którym zwarte są deklaracje o gotowości na egzekucję oraz zobowiązania do opróżniania lokalu. Jest to  zabezpieczenie dla przedsiębiorcy. Oświadczenie takie musi mieć formę aktu notarialnego.

 

Umowa tylko pisemna. Umowa w najmie instytucjonalnym może zostać sporządzona wyłącznie pisemnie pod rygorem nieważności.  W umowie można zawrzeć klauzule o braku możliwości podniesienia ustalonego czynszu.