Wraz z nadejściem nowego roku, mają wejść w życie nowe zasady dotyczące sytuowania budynków. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi właśnie pracę nad zmianą obecnych przepisów. Co znajdziemy w projekcie?

 

Nowy projekt zakłada kilka ważnych zmian dotyczących warunków technicznych budynków. Między innymi, w nowym projekcie ma znaleźć się zapis dotyczący  możliwości dobudowania ślepej ściany do innego odwróconego budynku. Dziś takie działania wymaga pozwoleń oraz załatwiania wielu formalności budowlanych. Złagodzenie tych przepisów na pewno będzie korzystne. Należy jednak podkreślić, że przepisy  te dotyczą  zabudowy miejskiej.

Kolejna zmiana dotyczyć ma zabudowy  śródmiejskiej. Do tej pory konieczne jest dostosowywanie się do zabudowy  sąsiedniej względem  zasad oświetlenia lokali jednopokojowych. Od nowego roku ma nastąpić rezygnacja z tego przymusu.

Zmiany będą dotyczyły również zabytków

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce  wprowadzić również zmiany dotyczące zabytków. Najprawdopodobniej  znacznie uproszczone zostaną zarówno warunki rozbudowy jak i warunki nadbudowy budynków, które zostały nazwane zabytkowymi i znajdują się w rejestrze. Oczywiście potrzebne będą odpowiednie wnioski, a także uzasadnienie konieczności takiego działania, jednak dla wielu inwestorów to doskonała zmiana.

Doprecyzowanie zasad budowania nieruchomości przy granicy z sąsiednią działką

Kolejna zmiana to doprecyzowanie  zasad sytuowania nieruchomości względem granicy. W zależności od tego, czy budynek będzie zwrócony do granicy oknami i drzwiami czy też ślepą ścianą, będą obowiązywały inne zasady. W pierwszym przypadku, nie będą konieczne zgody na odstępstwo.

Garaże podziemne

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce zmian dotyczących wielkości, a dokładniej szerokości  miejsc postojowych w garażach podziemnych. Teraz szerokość wynosi 2,3 metra, a od nowego roku najprawdopodobniej 2,5 metra.