Koniec sierpnia zeszłego roku (2016) przyniósł wzrost oddanych do użytku mieszkań o niespełna 13 procent. Wydawało się, że te rekordy będą trudne do przebicia. Tymczasem,  koniec sierpnia bieżącego roku przyniósł informację o oddanych do użytku 108 tysiącach mieszkań – względem roku poprzedniego  jest to 9,6% więcej!

 Jak podaje Główny Urząd Statystyczny….

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w tym roku mamy do czynienia z kolejnymi wzrostami dotyczącymi oddawanych do użytku mieszkań. Jednak cieszy nie tylko fakt, że oddaje się coraz więcej mieszkań, ale że nie spada również liczba wydawanych pozwoleń na budowy nowych:

"W okresie ośmiu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto"

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2017 r. oddano do użytkowania 108 tys. 902 mieszkania, tj. o 9,6 proc. więcej w porównaniu z 2016 r., w którym odnotowano wzrost o 12,8 proc. W okresie ośmiu miesięcy 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 169 tys. 219 mieszkań, tj. o 24,8 proc. więcej niż w 2016 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 13,7 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 143 tys. 862, tj. o 22,4 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 6,2 proc.)"

Wzrasta  nie tylko liczba pozwoleń na budowy oaz liczba oddanych mieszkań, ale również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w tym okresie. Jeśli mielibyśmy porównać wzrost analogicznie do roku poprzedniego, wyniósł by on o 17,5% więcej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani danymi statystycznymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny, odsyłamy do danych zamieszczonych na stronie www GUS: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-sierpien-2017,5,70.html

 

Jesteś zainteresowany kupnem nowego mieszkania? Potrzebujesz solidnej wyceny? Zapraszamy!