Zakup nieruchomości komercyjnych jest tematem, który interesuje dużą grupę inwestorów. Jednak, inwestowanie właśnie w tę grupę nieruchomości, można natknąć się na wiele problemów i trudności. Aby ich uniknąć należy być  czujnym i bardzo dokładnie sprawdzić pewne kwestie…

 

Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Na pewno na kwestię pierwokupu, roszczenia, które mogą nieruchomość obciążać, narodowość nabywcy, a także na wszelkie zgody oraz pozwolenia związane z użytkowaniem nieruchomości.

Od czego zacząć?

Jeżeli chcesz kupić nieruchomości komercyjne, musisz na początku dokładnie sprawdzić tytuł prawnego sprzedającego. Jedną z najbardziej niepokojących kwestii jest możliwość pierwokupu jej przez inny podmiot. Jeżeli dojdzie do sprzedaży nieruchomości komercyjnej osobie trzeciej, z pominięciem osoby mającej prawo do pierwokupu, sprawa może przyjąć dwojaki obrót. Jedna z sytuacji mówi o tym, że Kodeks cywilny ma charakter względny, zatem osoba kupująca staje się właścicielem nieruchomości, jednak często sprzedający musi ponieść odpowiedzialność za powstałą szkodę. Zupełnie co innego, jeżeli prawo pierwokupu przysługuje jednej z jednostek samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi, dzierżawcy, czy też Skarbowi Państwa. Niestety w takiej sytuacji sprzedaż staje się nieważna.

Sprawdź, czy plany są możliwe do realizacji

 

Kupując nieruchomość komercyjną z całą pewnością masz co do niej konkretne plany. Dlatego, koniecznie musisz sprawdzać, czy  ich realizacja jest możliwa  na zakupionym terenie. Co musisz zrobić? Przede wszystkim sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego, albo  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo, jeżeli nie kupujesz nieruchomości budowlanej, ale jedynie działkę pod zabudowę nieruchomości komercyjnej, sprawdź  dokładnie, czy  jest to działka zabudowana i czy uzyskasz pozwolenia na budowę i użytkowanie.