Nieruchomości komercyjne mogą przynieść inwestorowi bardzo duże korzyści, ale mogą również sprawić, że będzie miał on naprawdę wiele kłopotów. W ostatnim artykule przybliżyliśmy nieco tematykę związaną z inwestowaniem w tego typ nieruchomości, a dziś rozwiniemy ten temat, ostrzegając i dając Kika kolejnych wskazówek…

Sprawdź, czy nieruchomość nie jest zabytkiem

Jeżeli nieruchomość wpisana jest na listę zabytków, znacznie utrudnia to dysponowanie nią. Zabytki nieruchome są bowiem pod czują opieką konserwatora zabytków, co niestety związane jest z szeregiem ograniczeń oraz z utrudnieniami, ale także z obowiązkami. Problemy z tego typu nieruchomością nie wiążą się tylko z przebudową czy jej remontem, ale również z jej sprzedażą czy z użytkowaniem wieczystym – na wszystko to trzeba mieć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Warto zwrócić również uwagę na to, czy nieruchomość komercyjna, którą chcemy zakupić, nie jest położona na chronionym terytorium lub nie jest objęta np. programem natura 2000. To mogłoby jeszcze bardziej utrudnić podejmowanie wielu działań biznesowych, a nawet doprowadzić do uniemożliwienia prowadzenia zaplanowanego wcześniej biznesu.

Jeżeli chodzi o teren, powinno nas interesować nie tylko to, czy nie jest on objety specjalnym programem, ale czy nie znajduje się  w trefie ochronnej, czy na obszarze ograniczonego użytkowania. Koniecznie należy zatem zbadać linie wysokiego napięcia, a także sprawdzić, czy nieruchomość nie jest zlokalizowana w strefie wokół lotniska

Cudzoziemcy

Jeżeli nabywający nieruchomość komercyjną jest cudzoziemcem, wtedy pojawiają się kolejne kłopoty. Aby nieruchomość mogła zostać sprzedana, konieczna jest uzyskanie decyzji administracyjnej, wydawanej przed ministra do spraw wewnętrznych.

Przedstawione w tym, oraz w poprzednim artykule zagrożenia, to tylko niektóre, z jakimi możemy spotkać się, kiedy chcemy zainwestować w nieruchomości komercyjne -  przedstawione zagrożenia są jednak najbardziej powszechne i to właśnie na nie należy zwrócić szczególną uwagę.