Z nowym rokiem 2018 wchodzą w życie nowe przepisy związane z prawem wodnym. Od ich wejścia, to Skarb Państwa będzie miał prawo pierwokupu gruntów, które znajdują się pod śródlądowymi wodami stojącymi.

 

Nowości w ustawie

Od nowego roku, strony transakcji, będą musiały mieć pewność, że prawo pierwokupu nie należy do Skarbu Państwa.  W tym miejscu należy zaznaczyć, że w ustawie mowa jest o różnych rodzajach wód. W ustawie przedstawiony jest podział na wody powierzchniowe oraz na wody ziemne. Kolejny podział dotyczy wód morskich, a także wód śródlądowych. Co więcej, ustawa zaznacza również, że wody powierzchniowe to wody zarówno płynące jak i stojące.  Jeziora, a także inne zbiorniki wodne, które posiadają  ciągły albo okresowy dopływ lub odpływ, zaliczane są w ustawie do wód płynących. Podobnie zresztą jak sztuczne zbiorniki wodne, które znajdują się w kanałach, albo na wodach płynących.  Jeżeli chodzi o wody stojące, wg. ustawy są to jeziora oraz naturalne zbiorniki wodne, które nie są związane z płynącymi wodami śródlądowymi. Do wód stojących śródlądowych, zalicza się również wszystkie zagłębienia terenu, które powstały przy pomocy człowieka, ale które jednak nie są stawami.

Prawo pierwokupu

Jeżeli sprzedaż będzie dotyczyła gruntów znajdujących się pod wodami stojącymi śródlądowymi, prawo pierwokupu będzie przysługiwało Skarbowi Państwa. To dany starosta będzie podejmował decyzje, wraz z odpowiednim ministrem. Do transakcji pomiędzy podmiotami będzie mogło dojść dopiero wtedy, gdy starosta, po przedstawieniu mu dokumentów przez notariusza, nie będzie zainteresowany prawem pierwokupu. To wszystko sprawia, że sprzedaż będzie trwała dłużej – starosta ma miesiąc, aby ustosunkować się do zawiadomienia.