Nowy podatek ma zostać wprowadzony dla wszystkich tych, którzy dysponują nieruchomościami komercyjnymi, których wartość początkowa wynosi powyżej 10 milionów złotych. Nowy podatek ma obejmować zarówno właścicieli jak i współwłaścicieli.

 Najprawdopodobniej podatek będzie pobierany od roku 2019 od wszystkich właścicieli i współwłaścicielu budynków komercyjnych, a więc centrów handlowych, domów towarowych, budynków biurowych, a także wielu sklepów i butików.

Podstawa opodatkowania

W jaki sposób będzie wyliczany podatek? Podstawą opodatkowania będzie przychód odpowiadający wartości początkowej środków trwałych, który przekroczy 10 milionów złotych. Wysokość podatku to 0,035 procent podstawy opodatkowania.

Zwolnienia z podatku

Zwolnienia z podatku będą nieruchomości, co do których nie są już prowadzone odpisy amortyzacyjne. Ponadto, nie będą również podlegały im  budynki wykorzystywane np. w celach naukowych, technicznych, oświatowych, kulturalnych, ochrony środowiska, rehabilitacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultu religijnego.