Kredyty – jak często je bierzemy? Jakie tendencje obserwuje się obecnie na rynku? Co  o kredytach mówią najnowsze statystyki?  Poniższy artykuł przybliży kilka najnowszych danych o sprzedaży kredytów w Polsce.

 

Zaciąganie kredytu – pojęcie to jest bardzo ogólne, możemy bowiem mówić o kredytach konsumpcyjnych, a więc gotówkowych i ratalnych, ale tez o kredytach mieszkaniowych, o kartach kredytowych itp. Produktów kredytowych jest bardzo wiele. Okazuje się jednak, że wszelkiego rodzaju kredytów, z roku na rok udziela się znacznie więcej. Najnowsze badania z września tego roku mówią o tym, że ilość zaciągniętych kredytów w porównaniu do września roku 201 jest znacznie większa. Które kredyty cieszą się największa popularnością? Duży wzrost dotyczy przede wszystkim  kredytów mieszkaniowych i wynosi on +4,7 procenta.Trzeba jednak pamiętać o tym, że dynamika zauważalna jest w ujęciu wartościowym. Oznacza to, że ujęcie woluminowe jest niemal niezmienne. Co jest tego powodem? Przede wszystkim udzielane są  kredyty na większe kwoty oraz banki decydują się na wyższe kwoty limitów. Nie ma to jednak wpływu na ilość kredytobiorców, których liczba nadal utrzymuje się na poziomie 1,1 miliona pomiotów.

Kredyty konsumpcyjne

Jeżeli chodzi o kredyty konsumpcyjne, najnowsze dane z września br. mówią o tym, że banki, a także SKOK-i, względem września roku poprzedniego udzieliły kredytów o wzroście liczbowym 3,2 procent oraz o wzroście wartościowym 1,8 procenta.  Od początku roku zostały udzielone kredyty łącznie na 5,23 milionów kredytów, na kwotę 58,65 mld złotych.

Kredyty mieszkaniowe

We wrześniu banki udzieliły 16,7 tys. kredytów mieszkaniowych. Ich wartość łączna wyniosła  3,8 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu do września poprzedniego roku, nastąpił wzrost w ujęciu liczbowym 1,8 oraz w ujęciu wartościowym 4,7 procenta.  Od początku roku 2017 banki łącznie udzieliły  157,7 tys. kredytów mieszkaniowych. Łączna ich kwota wyniosła  35,33 mld zł. W jęciu wartościowym w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost jest bardzo duży i wynosi 12,2 procenta. Jeżeli chodzi o wzrost  liczbowy, wynosi 5,7 procenta.