Rzeczoznawca majątkowy to przedstawiciel grupy zawodowej, która nieustannie ma "pełne ręce roboty". Dokonują oni wycen dla celów dowodowych, jako biegli w sądach, ale również dla celów prywatnych, ponieważ klient chce sprzedać nieruchomość, ustalić masę spadkową lub po prostu zweryfikować ile wart jest dany budynek lub lokal. Cele szacowania wynikają z różnych tytułów. Warto im się zatem przyjrzeć...

Pięć grup wycen nieruchomości

Próbując usystematyzować cele wycen nieruchomości, należałoby podzielić je na pięć różnych grup: wycenę powszechną do celów podatkowych i opłat na poziomie krajowym oraz lokalnym, transfer nieruchomości, finansowanie przedsięwzięć rozwojowych lub udzielanie kredytów, obliczanie odszkodowań, doradztwo inwestycyjne i podejmowanie innych decyzji dotyczących nieruchomości.

Wycena powszechna dla celów podatkowych i opłat

W tym kontekście chodzi przede wszystkim o podatek od wartości nieruchomości oraz podatek od wzrostu wartości nieruchomości. Wartość nieruchomości musi zostać określona po to, aby naliczyć od niej wysokość opodatkowania.

Transfer nieruchomości

Poprzez transfer nieruchomości należy rozumieć głównie sytuację sprzedaży, dzierżawy i innych form zmiany władztwa nieruchomości. Wartość nieruchomości jest przydatna przy negocjowaniu racjonalnej ceny zakupu, wielkość wyjściowa w przetargu i tak dalej.

Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych lub udzielanie kredytów

W tej sytuacji określenie wartości nieruchomości służy między innymi ustaleniu kwoty zabezpieczenia pożyczki, zaciągniętej pod zastaw hipoteczny lub dostarczeniu inwestorowi przekonywujących danych do podjęcia decyzji, gdzie korzystnie jest ulokować kapitał.

Obliczanie odszkodowań

Obliczanie odszkodowań to jeden z najczęstszych celów określenia wartości nieruchomości. Mogą to być odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, z tytułu zmiany stanu środowiska, z tytułu decyzji planistycznych i tak dalej.

Doradztwo inwestycyjne

Z kolei w ramach kategorii doradztwa inwestycyjnego możemy wymienić ustalenie wartości nieruchomości – do określenia opłaty dzierżawnej, możliwości programu budowy lub renowacji obiektów, do zbadania terenu podaży i popytu na rynku nieruchomości.

Podstawy prawne

Wyceny nieruchomości mogą mieć również różne podstawy prawne – wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami, z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przepisów dotyczących zabezpieczenia wierzytelności, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, z ustawy o ochronie gatunków rolnych i leśnych, z ustawy o podatku od spadków i darowizn, z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i wielu innych.