W procesie wyceny nieruchomości wiele czynników ma wpływ na finalny wynik, co z jednej strony daje rzeczoznawcy majątkowemu pewne pole do manewru, a z drugiej strony staje się kością niezgody pomiędzy kontrahentami lub stronami różnego rodzaju postępowań administracyjnych lub cywilnych, gdzie wykorzystuje się operaty szacunkowe. Rzetelna i kompleksowa wycena nieruchomości wymaga dokonania szczegółowej analizy wszystkich możliwych czynników i odpowiedniego uzasadnienia doboru określonych składników. Co należy wziąć pod uwagę? Jakie czynniki są istotne? Wskażmy niektóre z nich.

Lokalizacja

Podstawowym czynnikiem w procesie wyceny nieruchomości jest jej lokalizacja. Działki położone w atrakcyjnych miejscach mogą liczyć na wyższą cenę. Istotne jest nie tylko rozróżenienie miasto-wieś, ale również jakie to miasto, jaka wieś, co oferuje, czy dostępne jest dobre połączenie komunikacyjne, czy nieruchomość znajduje się w ładnej okolicy i tak dalej.

Powierzchnia i kształt nieruchomości

Oczywiście podstawową regułą jest to, że im nieruchomość większa, tym więcej kosztuje. Warto jednak wspomnieć również o tym, że na rynku popularniejsze, atrakcyjniejsze są działki dopasowane do potrzeb budowlanych, czyli nie za małe i nie za duże, na których zmieści się dom z ogrodem. Istotny jest również kształt nieruchomości. Korzystniej wycenia się te, które mają regularny, łatwy do zagospodarowania kształt.

Stan zagospodarowania nieruchomości

Ważnym czynnikiem jest także stan zagospodarowania nieruchomości – czy jest ona zabudowana, czy niezabudowana, czy budynki zlokalizowane na nieruchomości wymagają remontu, czy ich stan jest dobry, czy działka jest ogrodzona i tak dalej. Każdy z obecnych na działce elementów prezentuje określoną, dodatkową (poza gruntem) wartość.

Stopień wyposażenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej

Stopień wyposażenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej odnosi się przede wszystkim do wszelkiego rodzaju przyłączy, uzbrojenia działki – w prąd, wodę, kanalizację, telefon, Internet, gaz i tak dalej. Przy czym znaczenie ma zarówno to, czy media te znajdują się już na działce, jak i to, czy znajdują się w drodze, przez co łatwo je połączyć z daną nieruchomością.

Otoczenie nieruchomości

Otoczenie nieruchomości pośrednio łączy się z kwestią lokalizacji, ale nie do końca. Dotyczy ono raczej atrakcyjności sąsiedztwa danej nieruchomości – czy teren jest ładnie zagospodarowany, czy jest blisko do lasu, czy nieruchomość posiada łatwy dostęp do różnego rodzaju instytucji publicznych (szpitalu, urzędów) i tak dalej.

Aktualny i alternatywny sposób korzystania z nieruchomości

W procesie wyceny nieruchomości ważne jest równiez to, do czego wykorzystuje się daną nieruchomość oraz jakie ma ona przeznaczenie w planie miejscowym. Może to być na przykład działka mieszkaniowa, rolna i tak dalej.