Polski rząd po latach zmagań przyjął wreszcie projekt ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Wygląda na to, że od 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści nieruchomości staną się ich właścicielami. Jak będzie przebiegał ten proces? Co należy wiedzieć o przekształceniu na nowych zasadach?

Wykup nieruchomości

Obecnie opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 100 zł rocznie. Aktualni użytkownicy wieczyści, chcąc stać się właścicielami nieruchomości, będą musieli natomiast uiszczać tak zwaną opłatę przekształceniową przez dwadzieścia kolejnych lat. Wysokość tej opłaty wyniesie dwudziestokrotność stawki określonej na dzień 1 stycznia danego roku (prawdopodobnie więc opłata sięgnie kwoty ok. 2000 złotych). Z kolei w przyszłych latach będzie ona ulegała waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nawet 60% bonifikaty

Rząd najwyraźniej chce jak najszybciej zamknąć temat przekształceń, ponieważ aby usprawnić ten proces oferuje 60-procentowe bonifikaty. Będzie mógł z niej skorzystać każdy, kto postanowi od razu wykupić grunt, a zatem zdecyduje się od razu wnieść opłatę za dwadzieścia lat. Mowa tu o kwotach rzędu 40.000 zł, a zatem wykupujący mogą liczyć na ok. 24.000 zniżki.

Właściciele mieszkań zostaną właścicielami całej nieruchomości

Planowane zmiany dosięgną nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych, ale również właścicieli mieszkań, których blok znajduje się na gruncie w użytkowaniu wieczystym. Po nowelizacji przepisów, staną się oni współwłaścicielami całości gruntu.

Długo oczekiwane zmiany

Wielu użytkowników wieczystych od lat czekało na zmiany przepisów, dotyczących przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności. Dopóki ustawa nie zostanie jednak podpisana przez Prezydenta, nie wiadomo do końca jak będzie przebiegał cały proces.