Opublikowany niedawno projekt ustawy dotyczący zasad działania spółek rynku wynajmujących nieruchomości nie zdziwił nikogo. Dziwiła jednak opieszałość w tej sprawie. REIT-y są bowiem niezwykle popularne niemal na całym świecie.

 

O REIT-ach w ostatnim czasie było głośno. Już na początku br. na temat ich zalet wypowiadała się prezes Giełdy Papierów Wartościowych,  podkreślając, że byłaby to duża szansa nie tylko dla  samego rynku nieruchomości w Polsce, ale także dla giełdy. Niedługo później, plany wprowadzenia REIT-ów, a więc Publicznych Funduszy Nieruchomości, przedstawił Wiceminister Mateusz Morawiecki w Programie Budowy Kapitału.

Zasady funkcjonowania spółek wynajmu nieruchomości

Nowy projekt ustawy dotyczący polskiego odpowiednika REIT-ów trafił do konsultacji społecznych. Przepisy planowo mają wejść w życie już z początkiem nowego roku. Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie zaangażowania  krajowego kapitału prywatnego, a także zwiększenie atrakcyjności i popularności prowadzenia działalności gospodarczej  w sektorze nieruchomości komercyjnych. W praktyce, powoływane będą spółki, których zadaniem będzie inwestowanie w nieruchomości komercyjne, a zatem w te, które są bardziej bezpieczne – odporne na dekoniunkturę. Ponadto, Każda taka spółka musi posiadać zarząd lub siedzibę w Polsce i wykazać minimum 60% kapitału zakładowego. Bardzo ważnym punktem jest również konieczność przeznaczenia 90% zysku na wypłatę dywidendy. Zdaniem ustawodawców, spowoduje to uaktywnienie się drobnych inwestorów.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy:

Skutkiem będzie również wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego, przede wszystkim w wyniku powiązania preferencji podatkowych z wymogiem dopuszczenia akcji spółki rynku wynajmu nieruchomości do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Ulgi podatkowe

REIT-y popularne są niemal na całym świecie, gdyż są wygodną formą  inwestowania w nieruchomości – inwestor czerpie korzyści z wynajmowanych biur, magazynów czy też hoteli i choć musi wypłacić dywidendy może liczyć na ulgi podatkowe. Podobnie ma być Polsce. Jak przewiduje projekt ustawy, fundusze takie będą zwolnione z podatku CIT (dywidenda pozostanie opodatkowana). W dalszej części ustawy czytamy:

„Zwolnienie zmierza do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości – na poziomie spółki jako właściciela nieruchomości oraz na poziomie osoby fizycznej jako akcjonariusza”.

 

Musimy pamiętać, że REI-ty  mogą być dużą szansą dla naszego rynku nieruchomości i mogą go nieco zmienić. Jak jednak widać na przykładzie innych państw, jest to proces długotrwały.