zakres usług

LEWA STRONA--------------POCZATEK--------------

 • wycena maszyn i urządzeń
 • wycena działek
 • wycena domów
 • wycena lokali mieszkalnych
 • wycena spółdzielczo-własnościowych praw do lokali
 • wycena lokali użytkowych
 • mienie zabużańskie
 • wycena budynków biurowych
 • wycena budynków handlowych
 • wycena budynków magazynowych
 • wycena budynków przemysłowych
 • wycena kamienic
 • wycena hoteli
 • wycena służebności
 • wycena poniesionych nakładów

--------------KONIEC--------------

Profesjonalna wycena nieruchomości

---------------------------------------------------------------------

Zapewniamy profesjonalną i terminową realizację zleceń, dzięki czemu współpracujemy już z wieloma, zadowolonymi Klientami. Wycena nieruchomości jest procesem, który określa wartość budynku, mieszkania lub lokalu użytkowego dla wielu celów i przy wykorzystaniu różnorodnych metod, podejść oraz technik. W świetle polskich przepisów prawnych, jedynie osoba, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Po dokonanej wycenie otrzymają Państwo od nas operat szacunkowy nieruchomości, który jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny i stanowi dokument urzędowy. Nasze biuro świadczy swoje usługi w Krakowie oraz na terenie całego województwa Małopolskiego.

Wartość nieruchomości określa się:

 • w celu zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • by ustalić cenę transakcyjną kupna-sprzedaży
 • w celach skarbowo–podatkowych i amortyzacyjnych
 • w sprawach sądowych i komorniczych
 • w sprawach wywłaszczeniowych i odszkodowawczych
 • w przypadku darowizn i spadków
 • w celu ustalenia wartości służebności przesyłu
 • w przypadku podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • by uzyskać rekompensaty za utracone nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • w przypadku ubezpieczeń majątkowych
 • w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • w celu ustalenia wysokości opłat planistycznych, adiacenckich oraz opłat z tytułu ustalenia wysokości opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
 • w celu ustalenia wartości poniesionych nakładów
 • dla indywidualnych celów inwestora
 • i wielu innych.

 

Wymienione wyżej sytuacje nie wyczerpują w pełni możliwych przypadków wykonywania przez nas wycen. Nasze Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca 24 podejmie się również innych nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów, jak również z przepisów prawa. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.