zakres usług

 • wycena maszyn i urządzeń
 • wycena działek
 • wycena domów
 • wycena lokali mieszkalnych
 • wycena spółdzielczo-własnościowych praw do lokali
 • wycena lokali użytkowych
 • mienie zabużańskie
 • wycena budynków biurowych
 • wycena budynków handlowych
 • wycena budynków magazynowych
 • wycena budynków przemysłowych
 • wycena kamienic
 • wycena hoteli
 • wycena służebności
 • wycena poniesionych nakładów

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa to czynność mająca na celu określenie wartości przedsiębiorstwa lub spółki. W procesie wyceny wskazuje się wartości składników, całe przedsiębiorstwa oraz wartości niematerialne i prawne.

Wyceny przedsiębiorstw wykonywane są przy wykorzystaniu:

 • metod majątkowych, które są najstarsze i często stosowane. Przyjmują one majątek przedsiębiorstwa jako podstawę do określenia wartości,
 • metod DCF, nazywanych inaczej metodami dochodowymi, przez wielu uznawane są za metody najlepiej odzwierciedlające wartość rzeczywistą danego przedsiębiorstwa. Metoda ta opiera się na porównaniu wartości spółki z prognozowanymi dochodami,
 • metod mnożnikowych (porównawczych), uznawanych za najprostsze i najszybsze do wykonania. Polegają one na określeniu wartości przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi wycenionymi już firmami,
 • metod opcyjnych, które stosowane są głównie do wyceny aktywów, np. opcji kupna, opcji sprzedaży oraz aktywów,
 • metod dochodowych, które uznawane są za najbardziej uniwersalne. Przy ich pomocy określana zostaje wartość firmy w powiązaniu z jej dochodami (także przepływami, zyskami oraz dywidendą).

 

Cele wyceny przedsiębiorstw:

 • kupno/sprzedaż (fuzje, przejęcia, wyjścia/ wstąpienie wspólnika);
 • restrukturyzacja lub przekształcenie formy prowadzonej działalności;
 • wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • likwidacja;
 • sprawozdawczość finansowa;
 • likwidacja;
 • optymalizacja podatkowa;
 • oszacowanie opłacalności inwestycji;
 • spray sądowe.

 

Narze biuro Rzeczoznawca24 wykonuje profesjonalne wyceny, których celem jest nie tylko poznanie wartości fundamentalnej przedsiębiorstwa, ale również poznanie czynników (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych), które na nią wpływają. Nasze usługi oferujemy na terenie miasta Kraków oraz w całym województwie Małopolskim.