lista bankowa

 

 

       Z dniem 12 marca 2012 roku, w następstwie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie „Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności„”, zostaliśmy wpisani na tzw. „listę bankową”, uznawaną przez Związek Banków Polskich.

 

Wynik egzaminu stanowi potwierdzenie poziomu wiedzy nabytej w trakcie szkolenia z zakresu Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich. Zakres szkolenia jest zgodny ze standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności, przyjętym przez Ministra Infrastruktury RP w dniu 4 stycznia 2010 roku. Egzamin został przeprowadzony z wykorzystaniem zasad obowiązujących w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.